KINESITHERAPIE & REVALIDATIE

Iedereen met een orthopedisch letsel, van welke aard dan ook, kan bij A’spect terecht.  
Je zal persoonlijk begeleid worden door een van onze therapeuten om een optimaal herstel mogelijk te maken, telkens in overleg met de behandelende arts.

BLESSUREPREVENTIE & SCREENING

Een lichaam met een probleem heeft altijd de neiging om het probleem te omzeilen via allerlei compensaties van andere lichaamsdelen en structuren van het lichaam. Via een osteopatische visie gecombineerd met osteopatische technieken kunnen deze compensaties opgespoord en aangepakt worden. Onze aandacht bij A’spect gaat vooral uit naar de structurele compensaties van het lichaam.

STRUCTURELE OSTEOPATHIE

Wil je beter presteren en het risico op blessures beperken? Neig je telkens in eenzelfde blessure te hervallen? Of wil je als trainer of als club een hoger rendement halen? Via een uitgebreide screening gaan wij op zoek naar zwakke schakels die beperkend zijn voor uw prestaties of de prestaties van het team. Via een trainingsprogramma op maat worden deze zwakke schakels aangepakt om de prestaties te verbeteren. Onze screenings zijn vergelijkbaar en opvolgbaar in de tijd.